Slike znakov | računalniki

Če želite narisati slike znakov izumili v začetku programerjev 60g. prejšnjega stoletja. Ta umetnost je nastala skoraj takoj s prihodom prvih računalnikov. V tem primeru, le liki, vključenih v tabeli ASCII, ki se uporablja, da pripravi slike. Pseudographics dolguje svoj videz zaradi sposobnosti prvih računalnikov ne prikaže grafiko.

Slike znakov | računalniki

Približno 80 g na vrh. Med programerji v tem času je postala priljubljena zabava pisati programe, ki so navedeni parametri naslikal podobo teksta. Slike pobarvane na tak način, se imenujejo znakov grafiko ali ASCII grafike.

Trenutno je umetnost še vedno živ in je še vedno veliko področje uporabe. Na primer, je danes priljubljena za uporabo slike znakov za komunikacijo v socialnih omrežjih. Pošlji kot darilo na steni v stiku ali druge socialne mreže lepe rože ali srčkano živali iz psevdo bo prijetno presenečenje za svoje prijatelje.

_______________________ _______________________ ** $

_____________________ **** $ B $ _____________________

________ * $$ ************ $$ ** BB____________________

________ * $ ************* $ *** $ B____________________

_______ ********** $$$ ** $ ** $ B $ _____________________

______ *********** $ BBB *** $ * _______________________

* $$ **** $$ BB $ ****** $ ***** $ ________________________

$ B ***** $ * $ Bo $ ***** $ ** $$$ * ________________________

_ $ B **** B ****** $ ooo * `* $$ * _________________________

___ * $$$$$ * $$$ *** oo``` * $ * _________________________

___________ $$ *** `` `` ***** ________________________

__________ _________________ * *************** ** $$$ _

**************** _________ _______________ * $ * _ * $$$$

________ *** `` `` `******** $ ______________ * * * $ ___ $$$

________ *** `` `` $ * ********** ** ______________ ___ * $$

_________ *** `` `` ************* ** ____ _____________ $

__________ *** `` `` ************* ** ______________ ___

___________ *** `` `$ * $ ***** ******* **** __ __ _______ **

_________ ** *** `` $ * $ $ ************ ******* ** _______ _ _________ *** $ *** "* $ ******* *********** '$ ________ **

__________ *** *** $ $ $ ******* '****** ** $ ** ________ _

___________ ** *** $ $ $ ****** `` `` $ * ******* ****** ___ __

___________ ** *** $ $ $ ***** `` `` $ * $ * $ *** ******* ______

________ * `` * `` ** ** * `` * `` * `` *** `` `**** ___________ *

Slika znakov - pes

11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶711111111

111111111111111111111¶¶ґґґґґґґґ¶¶¶ґ11111

11111111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶ґ1111

11111¶¶¶ґґґґґґґ¶¶11¶ґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґ111

111¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶¶ґґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґ11

11¶¶ґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґґ¶¶¶¶ґґґґґґґґґ¶¶ґ11

11¶ґґґґґґґґґґ¶¶¶ґґ¶¶ґґ¶¶¶¶¶ґґґґґґґґ¶¶ґ11

11¶ґґґґґґґґґ¶¶¶¶¶ґґ¶¶ґґ¶¶¶ґґґґґґґґґ¶¶ґ11

11¶ґґґґґґґґґґ¶¶¶ґґґ¶¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶¶¶ґ1

11¶¶ґґґґґґґґґґґґґґ¶¶1¶¶¶ґґґґґґґґ¶¶¶11¶¶1

111¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶1

1111¶¶ґґґґґґґґґ¶¶¶ґ11111111111111111111¶

1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111¶

1111¶1111111111111111111111111111111111¶

111¶¶111111111111111111111111111111111¶¶

111¶¶111111111111111111111111¶¶111111¶¶ґ

1111¶¶11111111¶¶111111111111¶¶11111¶¶¶ґ1

11111¶¶1111111111¶¶¶¶¶11111¶¶111¶¶¶¶¶ґ11

1111111¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґ11111

11111111¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґ1111111111

ASCII grafika - Frog

__ $$$$ _____________________________________

_ $ ___ $ _____________________________________

$ __________________________________________

$ __________________________________________

$ __________________________________________

$ __________________________________________

_ $ ___ $ _____________________________________

__ $$$ ______________________________________

___ _ $$$ $$$ $$$ $$$ ___ $$$$$ __ ___ _ $$$ $$$ $$$ ___

_ $ ___ $ ___ $ ___ $ ___ $ ___ $ __ $ $ _____ ___ $$ ___ $$ _

_ $ ___ $ _____ __ $ __ $ __ $ ___ $ ___ $ _____ $ $$ ___ $$ _

_ $$$$$ _____ __ $ __ $ __ $$$$ $$$$ ___ $ ___ $ _ $ _ $ _ $ _

_ $ ___ $ _____ __ $ __ $ __ $ ___ $ ___ $ ___ $ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _

_ $ ___ $ _____ __ $ __ $ __ $ ___ $ ___ $ ___ $ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _

_ $ ___ $ ___ $ ___ $ ___ $ ___ $ __ $ ___ $ ___ $ _ $ __ $ __ $ _

_ $$$ $$$ $$$ ___ ___ $$$$$ $$$$$ __ _ _ $$$ $$$ $$$ _ $ _

$$$$$$ ____ $$$$$$ __ $$$ ___ $$$ ___ $$$ ___ $$$ __ $

_ $ _ $ ___ $ ___ $ ____ $ __ $ ___ $ ___ $ ___ $$ ___ $$ ___ $

____ _ $ $ $ _____ ___ $ __ $ __ $ __ _____ $ $$ ___ $$ ___ $ ____ _ $ $ $ _____ ___ $ __ $ __ $ __ _____ $ $ _ $ _ $ _ $ ___ $

____ _ $ $ $ _____ ___ $ __ $ __ $ __ _____ $ $ _ $ _ $ _ $ ___ $

____ _ $ $ $ _____ __ $ ___ $ __ $ __ _____ $ $ _ $ _ $ _ $ ___ $

_ $ _____ $ ___ $ ___ $ ___ $ ___ $ ___ $ ___ $ __ $ __ $ ____

$$$ $$$ ___ _____ $$$$$$$ ___ ___ $$$ $$$ $$$ _ $ _ $ __

ASCII art - Srečno novo leto!

___________________ $$$$$$$$$$$$

_______________ $$$$$$$ ______ $$$$$

___________ $$$$$$ ______________ $$$$$$$

__________ $$$$ ______________________ $$$$

_____________________________ ________ $$ $$$

______ $ ______________________________ $$$$

______ $ _______ ____________ $$$ $$$$$$$$$

____ $ $$ ________ _______ _____________ $ $

___ $ _____ __ $$$ $$$ $$$ ____ __________ $ __ $

___ $ ___ $$ ________ $$ _______ $ _____ $ o $ ___ $$$$

___ $ ___ $$ $$ ________ ________ ____________ $ $$$

___ $ _____ _ $$$ $$$$ __________ ___________ $ $$

___ $ __ $ _______________________ $$$$$$$$$

___ $ _____________________ $$$

__ $ _______________________ $$$$$$$$$

__ $ ______________________ _______ $$ $$

$ _____________________ _ $$ ___ $ __ $$$$$

_ $ ____________________ $$$$$$ ____ $$$

$ ______________________ $$

$ $ ________________________

$ _________________________ $$

__ $ _____________________ $$$

____ $ _________________ $$$$$$$$$$

$ _____ _______________ __________ $ $

______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Pseudographic - ježek

____________ $$$$$$

__________ $$$$$$$$$$$$

________ $$$$$$$$$$$$$$$$

_______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$

______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

_____ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

____ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

___ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

_ __ $$$$ $$$$ $$$$$ __ _______ $$$$$$

_ $$$$$ __ __ $$$$$$ __ $$ __ $$$$ $$$$$

$$$$$$$ ____ $$$$ $$$$$$$ __ __ $$$$$$

$$$$$$$$ $$$$$$$$ __ _______ $$$$$$$

$$$$$$$ ____ $$$$ $$$$$$$ __ __ $$$$$$

$$$$$$ $$$$$$ __ $$ __ __ __ $$$$ $$$$$$

_ __ $$$$ $$$$ $$$$$ __ __ __ $$$$ $$$$$

_ $$$ $$$$ __ __ $$$$$$ $$$$$$ _______

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

___ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

_____ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

_______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$

_________ $$$$$$$$$$$$$$

Slika znakov - Velika noč. _______________________________________ _____ $ $$ _

______________________________________ $ _ $ $$ _____

$$$$$ _____ ____ ____ $$$$$$ ______ $$$$$$$$ $$ __ $$ ___ $

$$ ___ _____ _ $ $ $ _________ ______ $$ _ $$$$$ _____ ___ $$ $

$$ _ ______ _____________ $ ____ $$$ ___ $ ___ ___ $$ _ $$$$$

$$ $$$ _____ $ ______ $ ________________ _________ ___ $$

$ _____ $ ______ $ ___________________ ___________ $ $ __

_ _ $$ $$$ _____________ ______ $ _______ ___________ $ $ _

_____ $$$$ _____ _________ $$ $ ________ ___________ $ $ _

$ ______ _ ____ $$$$ $$$$$ ____ _______ $ ____________ $ $ _

______ $ $$ $$ _ _ _ $$$ $$$ __ $$ ___ $$$$$ $ ______________ _

_______ _______ $$$$$$ __ $$ $$$ ___________________ $ _

$$ ______ _________ ____ $$$$$ $ ______ ___________ $ $ __

_____ ____ _ $ $ $ __ ____ _____ $ $$ ____ $ __ $ _________ $ ___

_______ ___ $$ ____ $$ _____ $$$$$$$ $ __ $$ ___ $ _________

________ __ $$$ $$$$ __ $$$$ _ $ $ _______ ________ ____ $$$

$ _________ ____________ ______ $$ _ $ ______ $ ______ $$$

________ $ ______ ____________ $ $$ ____ _________ $$$$$

_________ __ $$ $$$$$$$ ___________ _________________

________________ ______ $$ $$$ _____________________

__________________ $$$$$$ ________________________

ASCII ART pes.

_________ $$$ ___________ $$$

________ _________ $ ___ $ ___ $ $

$ ________ ____ ____ $ $$$$$$$$$

________ ___ $ ___ $ $$$$$$$$$$$

_________ $$$$$$$$$$$$$$$$$

__________ $$$$ (O) $$ (O) $$$$

__________ $$$$$$$$$$$$$$$

__________ $$$$$ _ O _ $$$$$$

__________ _ $$$ $$$ _ $$$$$$

___________ __ $$$$$ $$$$$

______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

____ $$$$$$ __ $$ _ $$ _ $$ __ $$$$$$

__s $$$$$$ __ $$$$$$$$$$ __ $$$$$$ y

_s $$$$$$ __ $$$$$$$$$$$$ __ $$$$$$ y

__s $$$$$ __ $$$$$$$$$$$ __ $$$$$$ y

___ y ​​$$$$ __ $$$$$$$$$$$ __ $$$$$ y

_____ $$$$ __ __ $$$$$$$$ $$$$$$

_________ __ $$ __ $$$$ $$$$$$

_______ $ V $$$$ ____ $$$$$$ V $

_ $$$ __ $$$ V $$$$$$$$$$$$ V $$$

$ ___ $ § $$$ V $$$$$$$$$$$$$ V $$$$ _ $$$

$ ____ $$$$$ V $$$$$$$$$$$ V $$$$$$ ___ $

$ ____ $$$$$$ V $$$ V $ S $$$ V $$$$$$ ____ $

_ $ ____ $$$$ V ___________ V $$$$$ ____ $

__ $ ___ $$ VV _____________ V $$$$ ___ $

___ $$$$ V ________________ V $$ ___ $

_________________________ V $$$$

nosi

________________8888888888

____________888888888888__888888

__________888888888888__8888 ________8888888888__888888

____8888888888__88888888

__88__88888888888888

88888888888888

88888888888888____8888888888

__888888888888888888888888888888

______8888888888888888888888888888

____88888888888888888888888888888888

____8888888888888888________88888888

____88888888888888__88888888__888888

____888888888888__888888888888__8888____88

______8888888888__888888888888888888__8888

______888888888888__8888888888888888__8888

______888888____8888__888888888888888888

______888888____________88888888888888

__8888888888______88888888888888

____88888888______888888888888

Slika značaja - psa.

_______0__o_o__o_0_0_o_o__0

______0___o__o__o0_0__o_o__0

_____0___o__o_o__0_0__o___o__0

____0_o___o___o__0_0___o___o__0

____00o0000o00o0 o0_0o00o00oo0oo0

___000o0o00000o000_000o00o0o000o0

___00000o000o000o0_000o000o00000o0

___0o00oo00o0o00o0__0000o0o0o00000

___0o0o00000o00 o0___000o0o0o0o0o00

____0o0o0000o0o0_____0000o00o00o0

_____0000o0000________ 00o000o000

______0000000___________0000000

________00______ ZA _________ 00

00 ______ _______00____ YOUNG

______00_____________________00

_____00_______________________00

____00_________________________00

_000000______________________00000000

... .... ... ... ......... $

$ ... ... ... ... ... ... $ $

$$ ... ... ... ... ... ... $ $

$$$ ... ... ... ... ... ... $ $

$$$$ $ ... ... ... ... ... ... $

$$$$$ $ ... ... ... ... ... ... $

$$$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... $ $ $ $ $ ... ...

$$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... ... ... ... $

$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... ... ... ... $

$$$$$$$$$$$$ ... Od ...... ... ... ... $

$$$$$$$$$$$ ... dan ... ....... $

$$$$$$$$$$ Defender ... ... ... $

$$$$$$$$$$$ domovine ... !!! .... $

$$$$$$$$$$$$ ... ... ..................... $

$$$$$$$$$$$$$ ... ............... ... ......... $

$$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... ... ... .......... $

$$$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... $ $ $ $ ... ... .. $ $ $ ...

$$$$$ $ ... ... ... ... ... ... $

$$$$ $ ... ... ... ... ... ... $

$$$ ... ... ... ... ... ... $ $

$$ ... ... ... ... ... ... $ $

$ ... ... ... ... ... ... $ $

... ... ... ... ... ... $

POZDRAVLYAYU__S __________

___888888________8888888___

_888___8888_____888__8888__

8888____8888___8888___8888_

8888____8888___8888___8888_

_88_____8888____88____8888_

________8888__________888__ _______8888__________8888__

_____8888_________8888_____

___888____________8888888__

__88__________________8888_

_888888888888__________8888

8888888888888__________8888

8888888888888__88______8888

______________8888_____8888

______________8888____8888_

_F_E_V_R_A_L_YA_888__8888__

_________________888888____

Pseudographic - 23 februar

______________________________________________ $ $

$ _____ $$$ _________ ________ $$$$$$ $$$$$$ $ _________

$ ____ $ ___ $ ___ $$$ __ $ ____ $$$ ___ $ __ $ _____ $ ______ $ _ $

$ ____ $ __ $ ___ $ ___ $ _ $ _______ $ ___ $ _ $ _ $ _____ $ ______ $

$ ____ $ __ $ ___ $ ___ $ _ $$$$$ $$$$$ ___ $$$$$$ __ _ ___ $$$$ $

$ ____ $ __ $ ___ $ ___ $ _ $ ____ $ __ $ ___ $ _ $ _ $ $ _____ ___ __ $ $

$ ___ __ $$$$$$$ $$$ __ $ ____ $ __ $ ___ $ _ $ _ $ _____ $$$$ $ ___

$ ___ $ _____ $ _________ _______ $$$$$ $ $$$$$$ _________

______________________________________________ $ $

______________________________________________ $ $

____________ _____ $ $ $ $ _________ ___ _____________ $ $

$ ____________ $$ ___ $$ __ $$$$$ __ $ ___ $ ___ $ $$$ _______

$ ____________ $ _ $ _ $ _ $ __ $ ___ $ ___ $ __ $ __ $ __ $ _______ $

$ ____________ $ __ $ __ $ __ $$$ ___ $$$ ____ $$$$$ $ _______

____________ _____ $ $ $ $ ___ __ $ __ $ ___ $ ___ $ _ $ $ _______

____________ _____ $ $ $ $$$$$ __ __ $ ___ $ __ $ __ $ _______ $

______________________________________________ $ $

_____ ___ $ $ $ $ ____________________________________

_____ ___ $ $ $ $ ________________ _______________ $$$$$

$ _ $ ___ $ ___ $ ___ ____ $ ____________ $ $ $ ______________

$ _ $ ___ $ ___ $ ___ ____ $ ____________ $ $ $ ______________

_ $ $ $ ___________ ____________ _______________ $ $$$$$

$ __ $ _________ $ ____ _____________ $ $ $ ______________

___ _____ $ $$ $$ $ ______________ ______________ ____ $ $

$ $$$$$ _____ ________________ _______________ $ $$$$$

______________________________________________ $ $

______________________________________________ $ $

$ _________ $ $$$ __________________________________

$ ________ $ ___ $ __ $$$$ $$$$$ ________ _________ __ $ $$$

$ ________ __ $ ___ $ ___ $ ___ $ _ $ $ $ $ _ ______ _____ __ $ __ $ $

$ ________ $ ___ $ __ $ ___ $ ___ $ _ $ _ $ ______ $ ______ $$$ __ $

$ ________ $ ___ $ __ $$$$ __ $ ___ $ ___ $$$ $$$$ __ ___ __ _ $ $ $

$ _______ $$$$$$$ _ $ ______ $ ______ $$$$ ___ $ _ $ _ $ __ $ __ $ $ _______ $ _____ $ _________ $ _ $ _ $ ______ ________ $ $$$$

$ _____________________ $$$$ $$$$$ __ ______________ $

______________________________________________ $ $

_____________ y ​​$$ y __________ y ​​$$ y

____________ $$$ $$ ________ $$ $$$

____________ $$$$ __ $$ ____ $$ __ $$$$

____________ $$$$ ____________ $$$$

$$ _________. S $$$$$ pobrati ________. S $$$$$ y ________ $$

__ $$ _____ s $$$$$$$$$$ s ___ s $$$$$$$$$$ s ____ $$

____ __ $$ $$$$$$$$$$$$$ __ __ $$ $$$$$$$$$$$$$

$$ __ __ ____ $$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ __ $$

__ $$ __ ________ $$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$ __ $$

$$ __ $$ ____ __ $$ $$ $$ ____________ __ $$ __ $$ ____ $$

$$$$$ _____. $$ $$ __ $$ __ $$ ____________ ______ $$$$

$$$ ______ __ $$ __ $$ $$ $$ ________ __ $$ __ $$ ______ $$

______ ____ $$$$ $$$$$$$$ _ _ $$$$$ $$$$ $$$$ _____ ____

_____ $ __ _______ $$ $$ $$ ____ ____ $$ _____ $ _____ __ $$

______ _______ $$ ____ $$$$ $$$$ $$$$ __ $$$$ ____ _____

_____ _______ _ $$ $$ $$ $$ ____ ____ __ $ __ $$ $$ $$ _ _____

____ __ $$ $$ $$ _______ ____ $$$$$ __ $$$$ _ $$ __ $$ _____

______________________________________________

___ $$$$ __ $$ __ $$$$ __ $$$$ ____ __ $$ __ $$$$ $$$$ _____

__ $$ __ $$ _ $$ _ $$ __ $$ _ $$ _____ $$ __ $$ _ $$ _ $$ __ $$ ____

__ $$ __ $$ _ $$$$$ __ $$ _ $$ ___ $$$$ __ $$ _ $$$$$ __ $$ ____

__ $$ __ $$ _ $$ _ $$ __ $$ _ $$ __ $ __ $$ __ $$ _ $$ _ $$ __ $$ ____

_ $$$ __ $$ _ $$ __ $$$$ __ $$$$ __ $$$ __ $$ _ $$ __ $$$$ _____

____ ____ $$ $$

___ $$ ______ $$

____ ____ $$ $$

_____ $$$$$$$$$$$$

____ $$$ $$$$$ _ _ $$$$$$$$$ _____________ $$$$$$$$

__ $$$ $$$$ ___ ___ _________ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$

_ $$ $$$ ___________ ___________ _____________ $$$$$ $$$

__ ______ $$$$$ $$$ $$ _______________________________

___ _ $$$$$$$$$ $$ $$$ _______________________________

_____________ ____ $$ $$ $$ __________________ ______ $$$

______________ $$ ____ ____ $$ $$ $$ ____________ _____ $$$$

_______________ ___ $$ ____ $$ $$ $$ _____________ _____ $$$$

________________ $$$$$$$ __ __ $$ ___ $$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$

_______________ $$ _ $$ _ $$ __ _______ $$ $$ $$ __ ____ __ $$ $$$

______________ __ $$ $$ $$ $$ _ _ _______ __ $$ $$ $$ _____ __ $$

_____________ __ $$ $$ $$ $$ _ _ _______ __ $$ $$ $$ ______ __ $$

____________ _ $$$$$ _______ $$$$$$ $$$$$$ $$$$$$ ______

pseudographics krave

_____________________88888888_____________________ ____________________88____88______________________

____________________88____88______________________

_____________________8888888______________________

______________________88__88______________________

____________________88____88______________________

__________________888____8888_____________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________688888____________8888________________

_________888888888888_____888888888886____________

________88888888888888___88888888888888___________

_______888888888888888868888888888888888__________

_______888888888888888888888888888888888__________

_______888888888888888888888888888888888__________

_______888888888888888888888888888888888__________

________8888888888888888888888888888888___________

_________88888888888888888888888888888____________

___________8888888888888888888888888______________

______________8888888888888888888_________________

_________________8888888888888____________________

___________________888888886______________________

______________________8888________________________

_______________________8__________________________

__________________________________________________

___8888888888_888888888___88888888_____88888888___

__8____88____8_88__________88____8____88_____8____

_______88______88__________88_________88_____8____

_______88______8888888_____88_8888_____8888888____

_______88______88__________88____88_____88___8____

_______88______88__________88____88___888____8____

_____88888____888888888___88888888__888____88888__

__________________________________________________

___ §§§§§§§§§§§

__§§§ _________ §§§§§§§§§§§§§

_§§ ____ §§§§ ____ §§§c§§§§ ___ §§§

§§ ___ §§§§§§§§ ____ §§d§ _______ §§

§ ___ §§§§§§§§§§§__§§__§§§§§ ___ §§

§ ___ §§§§§§§§§§ ____ §§§§§§§§§ ___ §

§ ___ §§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§ ___ §§§§§§§§

§ ___ §§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§§ ___ §§§§ ____ §§§

§ ____ §§§§§§§§§§§§§§§§ _____ §§§§ ___ §§§§ ___ §§ §§ ____ §§§§§§§§§§§§ ____ §§§§§§ ___ §§§§§§§ ___ §§

_§§ ____ §§§§§§§§§ ___ §§§§§ ______ §§§§§§§§§__§§

__§§ ____ §§§§§§§ ___ §§§§__§§§__§§§§§§§§§§§_§§

___ §§ ____ §§§§§§__§§§ ___ §§§§§__§§§§§§§§§§_§§

____ §§ ____ §§§§§__§§__§§§§§§§§_§§§§§§§§§§_§§

_____ §§ ____ §§§§__§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§

______ §§§ ___ §§§§_§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§

________ §§ ___ §§ ___ §__§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§

_________ §§__§ ___ §§§ ___ §§§§§§§§§§§§§§_§§

__________ §§__§§§__§§§ ___ §§§§§§§§§§§_§§

__________ §§_§§ ______ §§§ ___ §§§§§§§§_§§

__________ §§§§ _________ §§§ ___ §§§§§_§§

__________ §§§ ____________ §§§__§§§_§§

__________ § ________________ §§§_§_§§

_____________________________ §§_§§

______________________________ §§§§

_______________________________ §§

_______ 8 8888 $$$$$ $$$$ $$$ __ $$ 88.888.880 _________

____ $$$ 88880000088888 88800000008888 $$ $$$ __ ___

__ $$ 888000000000000 8880000000000088888 $$ $$ ___

_ $ $$ 88000000000000000888 8800000000000000 $$$$ _

_ $ $ 8800000000000000000888 8000000000000000 $$$ _

8 $ 000000000000000 $ 80000000000000000000888 $$$$

8000000000000000 $ $ 80000000000000000000888 $$$$

8000000000000000 $ $ 80000000000000000008888 $$$$

_ $ _ $$$$$ 8000000000000000800000000000000008888

__ $ ___ $$$$$$ 800000000000000000000000000000888

___ $ _____ $$$$$$$ 80000000000000000000000008888

_____ $ ______ 880000000000000000000888 $$$$$$$$$

_____ $$ __________ 88000000000000000088 $$$$$$$$

__ _____ $$ 88000000000000088 $$$$$$ _____________

_________ $$ 88000000000888 $$$$$ __ _____________

___________ _________________ $$$$ $$ 88800000088

____________ _ $$$ $$$$ 8880008 __________________

________________ ________________ $$$ 8808 $$$ ___

__________________ ____________________ $$ 888 $$

____________________ $$ $ 8 $ ____________________

______________________ $ 8 $ ___________________

Slika srčne Ocene

ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґґґґ

ґґґґґґ¶¶¶¶¶ґґґґґґґ¶¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶¶ґґґґ

ґґґґґ¶¶¶¶¶¶¶ґґґґ¶¶ґґґґґ¶¶ґґґ¶¶ґґґґґґ¶¶ґґ

ґґґґґ¶¶ґґґґ¶ґґґ¶¶ґґґґґґ¶¶ґґґ¶¶ґґґґґґґ¶¶ґ

ґґґґґ¶¶ґґґ¶¶ґґ¶¶ґґґґґґґ¶¶ґґґ¶¶ґґґґґґґґ¶¶

ґґґґґґ¶ґґґ¶ґґґ¶ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґ¶ ґґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґ¶¶ґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґґґґ¶

ґґґ¶ґґґґґґґґґґґґ¶ґ¶¶ґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґґґґ¶

ґґ¶¶ґґґґґґґґґґґ¶¶ґґ¶¶ґґґґґґґґґґґ¶¶ґґґґґ¶

ґ¶¶ґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґ¶¶ґґґґґґґґ¶¶ґґґґґґ¶

ґ¶ґґґґґґґґґґґґґґґ¶ґґґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґґґґ¶¶

ґ¶¶ґґґґґґґґґґґґґґ¶ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґ

ґґ¶ґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґґ

ґґ¶¶ґґґґґґґґґґґ¶ґґ¶¶¶ґґґґґґґґґґґґ ¶¶¶ґґґґ

ґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґ

___ $$ @@ @@ $$ ____ ______

__ $$ @@@ @@ -_- $$$$ ____

_ $$ @@@ @@@@ -_- $$$$ ___

$$$ $$$ @@@@@ -_- @@@ __

-_- @@@@ @@@@ $$$ $$$$ _

@@@ $$$ $$$$ _ -_- @@@@@

$$$$ $$$$ @@@ @@@@ -_- _

$$$$$$ $$$$ @@@ @@@ _ -_-

$$$$$ _ @@@ @@@ $$$ __ -_-

__ $$$$ - @@@ @@ -_- $$$ __

___ $$$$ @@@ @ -_- $$$$ ___

_____ $$$ @@@ -_- @ $$ ___-

________ _____ $$ $$ @@@

_-- $$ ______ $$ - $$ ______ @

--- $$ $$ $$ _______ _________

$ __-- $$$ _____ $ _________

____-- $ ____ $$$ _________-

________ __ $ $$ __________

_____- $$$$$ __ $ __________

____ __- $$$ $$ _ $ __________

$$$$$ ____ ___ _____ $ $$$$$

____ $$$ ___ $$$ ____ $ _ $$$$$

_____ ____ $ $$ __ $$ ____ $$$$

______ $ ___ $ _ $$ $$ ________

$$$ _________ ___________ $

____________ _________ $$

$ _________ ______________

$ _________ ______________

$ ________ _________ ____ $$$

_______ $ _______ ___ $$$$$$

__ ______ $ ______ $ ______ $$

_____ $$$$ _ $ _____________

_____ __ $$ $$$ ___________

_____ $ _____ $$ __________

____ $ _______ $ _________-

____ $ ___________________

slika simbola cvet

____________________________0_______________________________

___________________________000______________________________

___________________________000______________________________

__________________________00000_____________________________

_________________________00000000___________________________

________________________0000000000__________________________

_______________________0000000000000________________________

____________________0000000000000000000_____________________

__________________00000_000000000___________________________

________________________0000000000__________________________

______________________00000000000000________________________

____________________0000000000000000000_____________________ __________________000000000000000000000000__________________

_______________0000000000000000000000__0000_________________

______________________000000000000000_______________________

_____________________000000000000000000_____________________

___________________ __________________ 0000S_NOVYM_GODOM00000

________________00000000000000000000000000000_______________

_____________00000000000000000000000000000000000____________

___________000000____000000000000000000_____________________

____________________00000000000000000000____________________

__________________0000000000000000000000000_________________

________________00000000000000000000000000000_______________

_____________000000000000000000000000000000000000___________

___________00000000000000__000000__0000000000000____________

____________________________00000___________________________

____________________________00000___________________________

znakov grafika Božično drevo

____ $$$$$$$$$ ____

____ $$$$$$$$$ ____

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

____ $$$$$$$$$ ____

____ $$$$$$$$$ ____

_________________

_ ___ $$$$$$ $$$$$$ _

$$$$$$$$ _ $$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$

_ _ $$$$$$$$$$$$$$$

___ $$$$$$$$$$$ ___

_____ $$$$$$$ _____

_______ $$$ _______

________ $ ________

_________________

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$$ $$$$$$ __ _ __

___ $$$$$$$$$$$ ___

_____ $$$$$$$ _____

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

_________________

_____ $$$$$$$ _____

___ $$$$$$$$$$$ ___

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

___ $$$$$$$$$$$ ___

_____ $$$$$$$ _____

_________________

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$$ $$$$$$ __ _ __

___ $$$$$$$$$$$ ___

____ $$$$$$$$$ ____

____ $$ ___ $$ ___ $$

___ _ $$$$ $$$$ $$$$ _ ______ $ ___ $ ___ $

__ $$$$$$$$$$$$$$$$ ____ __ $$ __ $$ $$$

$$$ __ _ ___ $$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$

$$$ __ _ __ $$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$ __ $$$

__ __ $$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$ __ $$$

__ __ $$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ ___ $$$$$$$$$$$$$$ ___ $$$$$$$$$$$$$$

____ $$$$$$$$$$$$ _____ $$$$$$$$$$$$

______ $$$$$$$$ ________ $$$$$$$$$$

_________ _______________ $$ $$ $$ ____

_____ __ $$ $$ $ _____ _____ ___ $ ___ $$$$$$ $

_ $$$$$ ___ $$ ____ $$ ___ $$ ___ $$ __ $$ __ $$$

$$$ $$$ _ __ ___ $$ _ $$$$ $$$$ $$$$ _ _ __ $$ $$$

$$$ $$$$ _ _ __ $$ $$$ $$$$ __ _ $$$$$$$$$$$$

$$$$ _ $$$ $$$ _ $$ __ _ __ $$$ $$$$$$$$$$$$

$$$ $$$ _ _ _ _ $$ ___ $$$$$$$$$$$$$$$ $$$$

$$$ __ $$ _ $$ _ _ __ $ __ $$$$ $$$$$$$$$$$$

___ $$ _ $$ _ $$ _ $ __ $ _ $$$$$$$$$ _ $$$$$

____ $$ _ $ _ $ _ $$ _ $$ __ $$ ____ $$ __ $$$$

_____ _ $$ _ $$$ $$$ $$ $$ _ _____ __ $$$$

______ $$ _ $$ _ $$ ______ $$ _ $$ __ $$